Logotype Enseigne

Déclinaison enseigne et visuel sac.